úterý, února 17, 2009

Poslední večeře aneb Titón - tedy Tomás Guttierez Alea podruhé

Originální název: La Ultima cena
Český název: Poslední večeře
Režie: Tomás Guttiérez Alea
Země: Kuba
Rok: 1976
Bar.

Poblíž třtinové plantáže žije na konci 18. století hrabě spolu s knězem, Donem Manuelem, bílými a černými otroky. Film zachycuje události kolem Velikonočních svátků. Hrabě, jak se zdá z počátku filmu, je svým otrokům nakloněn, a proto se rozhodne uspořádat večeři, na které se všichni opijí a diskutují o Ráji, svobodě, hříchu a slovech Božích. Jenže situace se vymkne z rukou a další den otroci odmítají pracovat, neboť jim to hrabě povolil – jsou přeci svátky Velikonoční. To se nelíbí Donu Manuelovi a k práci je i přesto nutí. Ale otroci si to po předešlé noci a společné hostině – Poslední večeři – nenechají líbit a Dona Manuela zabijí a vesnice zapálí. Hrabě ale otroky v situaci nepodpoří a nechá všechny pochytat a hlavy těch, co s ním večeřeli nechá nabodnout na kůly, které stojí do kruhu kolem základů nového kostela.
Film je zvláštní alegorií na události kolem smrti Ježíše Krista a jeho dvanácti následovníků – apoštolů. Alea ale situaci převrací a v roli „zrádců“ jsou otroci, kteří se pouze domáhají své svobody. Do role Ježíše Krista se staví sám hrabě, který na svou „náklonnost a benevolenci“ doplácí vzpourou. Pouze ten, který zradil nejvíce nakonec svobodu získává..

Žádné komentáře: