středa, dubna 07, 2010

Váhajíc a přejíc si (z jedné dubnové noci)

Pod každým slovem
Jiří Orten

Pod každým slovem, které váhá
a vázne v zubech váhající
pod každým slovem jež neuměl jsem říci
pod každým slovem schovaným na sítnici
jak obrázek kde dívenka je nahá
a skrývá dlaní kříž jenž mezi ňadry visí
a oči sklopeny chvěje se nedočkavě
(chtěla by ležet tam v té měkké trávě
být sevřena vším co je svět a tíha
a naplněna být jak hrozny vína)
pod každým slovem které zapomíná
na malou síň kde bloudí se a ztrácí
na malou síň z níž se nic nenavrací
na toto srdce odedávna němé
na bránu ticha kterou neprojdeme

Žádné komentáře: